Пресконференция на проекта THEATER

Пресконференцията при стартирането на проекта „T.H.E.A.T.E.R. Технически Занаятчийски Обмен в Европейските Региони“ се проведе на 25 октомври 2016 г. в Teatro della Pergola във Флоренция.

Списък на говорителите:

  • Марко Джорджети, Генерален Мениджър на “Fondazione Тeatro della Toscana”
  • Luciano Barsotti, Директор на „Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte”
  • Елисабета Каруло, Генерален Мениджър на „Fondazione Spazio Reale”
  • Мария Eлена Романини, Мениджър на „Евро Проект”

Вестникарски статии:

http://portalegiovani.comune.fi.it/mobile/articoli.php?sezione=teatro&ID_REC=23715

http://www.gonews.it/2016/10/25/presentato-alla-pergola-progetto-europeo-erasmus-plus-theater/amp/

http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2016-10-25/firenze-300mila-euro-giovani-174233.php?uuid=gSLA0nqF4B