Пресконференция на проекта THEATER

Пресконференцията при стартирането на проекта „T.H.E.A.T.E.R. Технически Занаятчийски Обмен в Европейските Региони“ се проведе на 25 октомври 2016 г. в Teatro della Pergola във Флоренция.

Списък на говорителите:

 • Марко Джорджети, Генерален Мениджър на “Fondazione Тeatro della Toscana”
 • Luciano Barsotti, Директор на „Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte”
 • Елисабета Каруло, Генерален Мениджър на „Fondazione Spazio Reale”
 • Мария Eлена Романини, Мениджър на „Евро Проект”

Вестникарски статии:

http://portalegiovani.comune.fi.it/mobile/articoli.php?sezione=teatro&ID_REC=23715

http://www.gonews.it/2016/10/25/presentato-alla-pergola-progetto-europeo-erasmus-plus-theater/amp/

http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2016-10-25/firenze-300mila-euro-giovani-174233.php?uuid=gSLA0nqF4B

 

 

Първа Среща по проекта T.H.E.A.T.E.R. – 24 ОКТОМВРИ 2016 година

Първата среща, която се проведе във Флоренция през октомври 2016 г.  събра всички партньори и  официално стартира проекта „T.H.E.A.T.E.R. – Технически Занаятчийски Обмен в Европейските Региони“.

На срещата присъстваха представители на следните партньорски организации:

 • Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte (ИТАЛИЯ)
 • Fondazione Teatro della Toscana (ИТАЛИЯ)
 • Ensaama (FRANCE)
 • EYNCRIN (БЪЛГАРИЯ)
 • Fondazione Spazio Reale (ИТАЛИЯ)

Програма на срещата:

 • Кратко представяне на структурата на одобрения проект:  основни дейности, интелектуални постижения, събития, международна среща и очаквани резултати.
 • Подробно описание на работния план: времева рамка, сътрудничество между партньорите, отговорности, инструменти, предстоящи задачи.
 • Основни действия и резултати: план за разпространение на проектните резултати, план за мониторинг и оценка, насоки за управление на риска.
 • Бюджетни, административни и финансови насоки.
 • Дискусии и въпроси.